Czym różni się logistyka od spedycji?

Niektóre osoby uważają, że logistyka i spedycja to to samo. Nie jest to prawda. Organizacja transportu składa się z przynajmniej kilku etapów. W tej branży występują różne specjalistyczne nazwy i hasła. Nietrudno więc się pomylić. Wybierając firmę usługową, powinieneś jednak wiedzieć, jakie są różnice między logistyką i spedycją. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych nieporozumień.

 Czym różni się logistyka od spedycji?

Logistyka

Na samym początku warto podkreślić, że pomiędzy logistyką i spedycją nie ma jasno wytyczonych granic. Kompetencje często wzajemnie się nachodzą. Dlatego należy przede wszystkim pamiętać, że logistyka jest szerszym pojęciem od spedycji. Odnosi się do szeroko rozumianego planowania. Koncentruje się na transporcie (zwykle przedmiotów) z punktu A do punktu B. 

W procesie logistycznym możemy wyróżnić następujące etapy: projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola i nadzór. Dzięki temu logistyk może w każdej chwili zobaczyć, co dokładnie się dzieje z danym ładunkiem. 

Profesjonalne usługi logistyczne pozwalają zredukować i kontrolować koszty operacyjne. Gwarantują dużą elastyczność strategiczną. Związane jest z nimi małe ryzyko inwestycyjne. Przepływy pieniężne przebiegają sprawniej. Klient może skoncentrować się na podstawowej działalności. Ma dostęp do nowoczesnych technologii i know-how.

 Czym różni się logistyka od spedycji?

Spedycja

Jest pojęciem węższym od spedycji. Poniekąd wchodzi w jej zakres. Usługi spedycyjne koncentrują się na organizowaniu przewozów. Spedytor jest odpowiedzialny za metodę transportu i jego charakter, a także za kwestie prawne. Ponadto udziela profesjonalnych porad, wybiera odpowiedni typ pojazdu i planuje trasy przejazdu. Ustala ceny i konkretyzuje warunki przewozu. Zawiera umowy przewozu z klientami. Jest obecny przy ważeniu i znakowaniu ładunku. Przygotowuje niezbędne dokumenty handlowe i listy przewozowe. Kontroluje transport poszczególnych ładunków i na bieżąco informuje klientów o miejscu ich lokalizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotowuje protokół szkodowy.

Logistyka ma charakter bardziej teoretyczny, a spedycja-praktyczny. Jednak obszary są niezwykle ważne dla każdej firmy transportowej. Zadania logistyka i spedytora powinny się uzupełniać. Wtedy firma będzie działać sprawnie i bez zarzutu.