Psychologia menedżerska na WSE

Stojąc u progu wyboru własnej ścieżki życiowej warto rozważyć czy przypadkiem psychologia w biznesie nie jest tym kierunkiem, który chciałoby się studiować. Są to studia, które przydadzą się zarówno w przypadku prowadzenia własnej firmy, jak i w sytuacji zatrudnienia w wybranej korporacji. Studiowanie psychologii menedżerskiej stwarza okazję do poznania specyfiki funkcjonowania grup, procesów rozwoju i wszelkich modyfikacji zachodzących w organizacjach. Każdy student pogłębi wiedzę na temat zasad efektywnej komunikacji oraz wystąpień publicznych. Studia te znajdują się w ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Psychologia w biznesie – atuty

Warto zacząć od tego, że psychologia w biznesie daje szansę na zdobycie nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji i zespołów. Ponadto stwarza okazję do nauczenia się podejmowania skutecznych decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Udział w zajęciach specjalistycznych sprawi, że studenci będą przygotowani do efektywnego zarządzania ludźmi, zespołami czy procesami. Kończąc psychologię menedżerską ma poziomie licencjackim występuje możliwość rozwoju własnej ścieżki, studiując na studiach podyplomowych takie kierunki jak UX & Business Design, Zarządzanie Projektami czy Human Resources – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Psychologia menedżerska na WSE

Program studiów

Program będzie składową wiedzy stanowiącej dorobek nowoczesnej psychologii i zarządzania. Na zajęciach poruszane będą kwestie związane z rekrutacją i selekcją, rozwojem pracowników, wprowadzania i zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi i różnorodnością. Chodzi tutaj o różnice międzypokoleniowe w organizacji, kulturowe, światopoglądowe, a także konflikty interesów między zespołami w organizacji. W trakcie kursu między innymi realizowany będzie przedmiot taki jak psychologia organizacji w trakcie którego, poruszana będzie problematyka relacji międzyludzkich, struktur społecznych oraz procesów ich zmian w organizacji. Studenci pogłębią wiedzę odnośnie zasad, technik i metod komunikacji niezbędnych w zarządzaniu organizacją. Innym przedmiotem będzie komunikacja w biznesie – perswazja i wystąpienia publiczne, który nauczy zasad, technik i metod komunikacji kluczowych w czasie wystąpień publicznych. Na zajęciach będzie możliwość nauczenia się sposobu przygotowania do występów publicznych oraz jak przekazywać posiadaną przez siebie wiedzę. Istotnym kursem jest również Zarządzanie różnorodnością. Tutaj studenci uczą się mechanizmów powstawania problemów, patologii indywidualnych i społecznych powiązanych z różnorodnością, ich objawami i sposobami przeciwdziałania. Kurs ten uczy komunikacji powiązanej z zarządzeniem różnorodnością w organizacji.

Miejsca pracy po psychologii menedżerskiej

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w zawodach związanych z psychologią. Mowa tutaj o takich zawodach jak menedżer, menedżer projektu, lider zespołów, menedżer HR, HR business partner, headhunter, specjalista do spraw rekrutacji i selekcji, asesor, superwizor, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju, trener biznesu, trener rozwoju zawodowego czy doradca zawodowy. Sprawdź również doradztwo zawodowe studia podyplomowe i sprawdź, który kierunek studiów jest dla Ciebie!