Szkoła języków obcych dla dzieci

Mr Brown to szkoła języków obcych, która oferuje różne języki, w tym angielski dla dzieci w Krakowie. To szkoła, która preferuje nauczanie w małych grupach, dzięki czemu można podejść indywidualnie do każdego dziecka obecnego na zajęciach. Nauczanie w takich warunkach jest bardziej skuteczne i sprawia, że każdy staje się zauważalny.

Metoda Teddy Eddie - angielski dla dzieci Kraków

Mr Brown jest to pierwsza w Krakowie szkoła oferująca nauczanie angielskiego dla dzieci zgodnie metodą Teddy Eddie. Polega ona na nauczaniu języka angielskiego dla dzieci w wieku od 2 do 7, a jej ideą jest łączenie nauki z zabawą. Zajęcia charakteryzują się prawdziwym i komunikacyjnym użyciem języka, podczas zabaw i czynności bliskim dzieciom. W nauczaniu wykorzystuje się gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska oraz karty obrazkowe. Metoda powstała w oparciu o dzieci autorek, to one były ich inspiracją i pierwszymi weryfikatorami metody. Zakłada ona naukę języka angielskiego całymi zdaniami, a nie tylko słówkami. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by dzieci miały okazję przyswajać różne elementy języka angielskiego tak jak języka ojczystego. Język angielski wykorzystuje się także w poleceniach i instrukcjach, ponieważ stanowi on podstawę do komunikowania się.

Każde zajęcia połączone są z humorem i niespodziankami, ponieważ nadrzędnym celem jest to, by dziecko polubiło obcy język i chciało uczestniczyć w zajęciach, również przez to, że spotka fajne osoby na zajęciach. Dzieciom w trakcie zajęć towarzyszy Miś Eddie, który wraz z nimi przeżywa bajkowe przygody. Na takich zajęciach dzieci się nie mogą nudzić, więc są tak przygotowane, by dzieci miały co robić. Zajęcia są prowadzone przez wyspecjalizowanych lektorów, którzy lubią pracować z młodszymi dziećmi. Każdy lektor objęty jest stałą opieką metodyczną, a rodzice mają stały kontakt z lektorem, który udostępnia im możliwość uczestniczenia w otwartych lekcjach.

Rodzice są cały czas informowani o przerobionym materiale na zajęciach, co tydzień wysyłają mail z podsumowaniem i propozycjami powtórek dla dzieci w domu. Raz na semestr lektorzy dokonują pisemnych ewaluacji z postępów każdego dziecka. Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę przyswoić ogromną ilość słów i zwrotów, dzięki mnogości tekstów oraz materiałów multimedialnych. Rymowanki i piosenki zostały opracowane specjalnie pod tą metodę, która jest bogata pod względem ilości elementów, wchodzących w skład zestawu uczestnika kursu. Rodzice otrzymują poradnik, który zawiera przerabiany materiał oraz pomysły na zabawy językowe, które mogą wykorzystać poza szkołą.

Szkoła języków obcych dla dzieci

Oferta szkoły

W szkole Mr Brown w Krakowie występuje możliwość uczęszczania na zajęcia nie tylko z języka angielskiego, ale także hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego. Kursy są przeprowadzane na różnych poziomach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się grupowo oraz indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. Lektorzy, pracujący w szkole to doświadczeni i pełni zaangażowania eksperci.

Artykuł przygotowany przy współpracy z szkołą języków obcych Mr Brown - angielski dla dzieci Kraków.