Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i pracowników.

W dzisiejszych czasach ze względu na pandemie koronawirusa wiele firm chętnie korzysta z rozwiązania, jakim jest praca zdalna. W przypadku pracy zdalnej pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe poza stałym miejscem pracy. O przejściu na taki tryb pracy decyduje pracodawca. Jakie zatem ma on obowiązki w tym zakresie? Do czego zaś zobowiązani są pracownicy?

Praca zdalna – jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Decydując się na wprowadzenie pracy zdalnej pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, które umożliwią im prawidłowe wykonywanie obowiązków zawodowych. Należy podkreślić, że to właśnie po stronie pracodawcy znajduje się obsługa logistyczna pracy zdalnej. Często zdarza się jednak tak, że pracownicy do wykonywania pracy zdalnej wykorzystują swój własny prywatny sprzęt. Co prawda w takiej sytuacji pracodawcy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnego sprzętu, ale niektóre firmy zawierają specjalne umowy, w których regulują kwestie tego typu. Dobrym rozwiązaniem w przypadku pracy zdalnej jest także stworzenie regulaminu, w którym warto umieścić między innymi: zasady wykonywania pracy, zasady określające sposoby kontroli wykonania powierzonych obowiązków, zasady ochrony danych osobowych czy też zasady zwrotu ponoszonych kosztów.

Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i pracowników.

Jakie obowiązki w przypadku pracy zdalnej ma pracownik?

Pracownik jest zobowiązany do zastosowania się do polecenia pracodawcy w zakresie zmiany formy pracy stacjonarnej na pracę zdalną. W trakcie godzin pracy, które będą dokładnie takie same jak te w zakładzie pracy, pracownik musi potwierdzać swoją obecność. Takie potwierdzenie obecności powinno następować według formy, którą zatwierdził pracodawca. Ponadto pracodawca może zobligować pracownika również do prowadzenia specjalnej ewidencji faktycznie wykonywanych czynność i czasu, jaki został na nie poświęcony. W przypadku pracy zdalnej bardzo ważną kwestią jest także ochrona informacji poufnych firmy. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony danych osobowych oraz nieujawniania informacji, które mogłyby narazić firmę na szkodę.