Studia podyplomowe – czy warto?

Bardzo często się słyszy, że studia podyplomowe mają wiele pozytywnych aspektów i zdecydowanie warto decydować się na tego typu uzupełnienie własnych kompetencji. Studia te mogą przynieść wiele zalet bez znaczenia takiego kim się jest. Warto wiedzieć na jakim etapie uczenia się należy do nich przystąpić, a na jakich jest to wolna wola?

Studia podyplomowe – dla kogo?

Na studia podyplomowe może zdecydować się każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie ma tutaj znaczenia czy jest w posiadaniu tytułu licencjata, magistra czy inżyniera. Studia te trwają maksymalnie dwa lata i finalizowane są poprzez wręczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na wybranym kierunku. Zdarzają się sytuacje, w których absolwenci mają dodatkowo do napisania i obrony pracy podyplomowej. Ustawa o szkolnictwie wyższym wyraźnie mówi, że studia podyplomowe mogą być organizowane jedynie przez ośrodki akademickie w zakresie występujących u nich kierunków. Jasno jest określone, że uczelnia, która by chciała dodać kierunek, który nie znajduje się w ofercie może to zrobić jedynie po otrzymaniu zgody samego ministra.

Rekrutacja na tego typu studia opiera się na przedstawieniu dokumentu, który potwierdza ukończenie studiów przez kandydata. Na studia podyplomowe nie mogą rekrutować osoby posiadające jedynie wykształcenie średnie, a nawet średnie z maturą. Nie ma możliwości starania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeśli jest się absolwentem studium policealnego czy też pomaturalnego. Ukończone studia pierwszego stopnia są najważniejszym warunkiem.

Studia podyplomowe – czy warto?

Czy studenci mogą rekrutować się na studia podyplomowe?

W trakcie studiów występuje możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych, będąc jeszcze studentem. Najistotniejsze jest to, że jest się na studia magisterskich drugiego stopnia i posiada się dyplom ukończenia studiów inżynierskich czy licencjackich. Studia te najczęściej odbywają się w systemie weekendowym. Zjazdy w zależności od kierunku organizowane są 2, a nawet 3 razy w miesiącu. Bez żadnych komplikacji można pogodzić studia podyplomowe na studiach magisterskich uzupełniających w trybie dziennym bądź wieczorowym. Bywa też często, że da się pogodzić dwa kierunki w trybie zaocznym.

Czy na studia podyplomowe mogą uczęszczać nieco starsze osoby?

Studia podyplomowe są doskonałym wsparciem dla wypalonego pracownika, pracującego w zawodzie przez kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Studia podyplomowe stają się doskonałym narzędziem do zmiany własnej sytuacji. Pozwalają nabyć nowe umiejętności, które przygotowują do pracy w zupełnie innym zawodzie. Najczęściej nie ma wymagań dotyczących zgodności kierunku z tymi wcześniej ukończonymi. Szczere wyznanie przed właścicielem, iż dotyka nas wypalenie może poskutkować przeniesieniem na inne stanowisko. Czasem nawet oferują współfinansowanie tego typu studiów.

Gdzie studiować ? – studia podyplomowe Kraków

Jeśli interesują nas studia podyplomowe Kraków warto zaglądnąć na stronę Wyższej Szkoły Europejskiej, gdzie znajduje się niezwykle bogata oferta studiów podyplomowych.