Skutki zdalnego nauczania

Pandemia koronawirusa, która wybuchła w marcu 2020 roku w Polsce doprowadziła do zamknięcia polskich szkół i przejścia na nauczanie zdalne. Raport jaki został niedawno opublikowany wyraźnie ukazuje jakie skutki przyniosło ono dla społeczeństwa. Co więc spowodowało wdrożenie edukacji online w Polsce?

Osiągnięcia nauki zdalnej

To, co się udało w polskiej edukacji to z pewnością szybka adaptacja techniczna. Chodzi o to, że nauczyciele bardzo szybko nauczyli się obsługi platform komunikacyjnych, dzięki czemu mogli przejść na prowadzenie lekcji online na żywo. Początkowa wersja nauczania zdalnego polegała na przesyłaniu elektronicznych zadań dla uczniów. Po około dwóch miesiącach prawie 70% nauczycieli prowadziło lekcje online. Kolejnym sukcesem było z pewnością zrzeszenie się nauczycieli i wspólna pomoc w nowej i trudnej dla nich sytuacji. Kształcili się samodzielnie, nie czekając na opracowane sugestie i szkolenia ze strony ministerstwa. W tym czasie zasłużyły się również samorządy, gdyż bardzo aktywnie włączyły się w pomoc dla szkół i nauczycieli w organizację nauczania zdalnego. Do ich osiągnięć należy ujednolicenie platform komunikacyjnych czy doposażenie w sprzęt zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Skutki zdalnego nauczania

Cienie nauczania zdalnego

Edukacja zdalna zatraciła w dużej mierze społeczną formę nauczania. Głównym stylem w trakcie lekcji był tok wykładowy, przez co stawały się one dla uczniów mało ciekawe i nudzące. Sytuacja ta z pewnością wpłynęła na pogorszenie się motywacji uczniów. Kolejna kwestia to osłabienie relacji rówieśniczych oraz uczniów z rodzicami i nauczycielami. U wielu młodych osób zauważono problemy psychospołeczne, a także wśród ich bliskich. Dzieci skarżyły się na gorsze samopoczucie, zaburzenia psychiczno-somatyczne, a nawet depresyjne. Wielu uczniów straciło dotychczasowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, gdyż bardzo trudno je udzielać w formie zdalnej. Minusem był brak wsparcia dla nauczycieli, pomocy systemowej na większą skalę czy też pozostawienie samych sobie szkół i indywidualnych działań pedagogów.