Rodzaje motywacji pracowników

Aby być dobrym pracownikiem, niezbędna jest odpowiednia motywacja. Musi pojawić się mechanizm, który zachęci do codziennych działań. Pracodawca, który docenia starania swoich pracowników zawsze zyskuje w ich oczach. Kadra chce wówczas wypaść jak najlepiej i zyskać uznanie przełożonego. Zarządzanie zespołem wymaga odpowiednich kompetencji i właściwego podejścia do podwładnych.

Rodzaje motywacji pracowników

Odpowiednia motywacja pracowników

Za każdym rozwojem działalności stoi właściwe zarządzanie i wykwalifikowany szef. Powinien on nie tylko wymagać, ale również odpowiednio motywować i zachęcać do podnoszenia wyników. Oczywiście najlepszą formą motywacji są zarobki. Trudno zaprzeczyć, że to właśnie wynagrodzenie w postaci dodatkowej premii może najlepiej zachęcić. Wykonywanie pracy za godziwą pensję jest jak najbardziej uzasadnione, w końcu pieniądz ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie. Premie uznaniowe najlepiej udowadniają, że podejmowane wysiłki są doceniane przez pracodawcę. Stanowi to pochwałę do wszystkich starań dla uzyskania jak najlepszych wyników w pracy zawodowej. Forma motywacji nie musi być pieniężna, wiele osób docenia atmosferę w pracy. Liczy się współpraca z ludźmi potrafiącymi pracować w grupie.

Inne motywujące czynniki

Docenianie przez pracodawcę może przybierać postać różnego rodzaju pakietów socjalnych, czy sportowych. Dla rodziców ważne jest na przykład cykliczne dofinansowanie wyprawek szkolnych, czy wizyt w miejscach przeznaczonych do zabaw. Tak zwane „wczasy pod gruszą” są równie pożądaną formą motywacji pracowników, zwłaszcza dla osób, u których pojawia się wiele ważnych wydatków. Szkolenia w różnych zakresach są także mile widziane w każdym zakładzie pracy. Pozwala to na rozwój wielu umiejętności i mobilizuje do poszerzania dotychczasowej wiedzy w każdej dziedzinie. Rosną ponadto ambicje do wzmożonej pracy przy każdym nowym projekcie. Pracownicy motywowani w ten sposób chętnie starają się przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Pojawia się znacznie większa motywacja do działania.