5G – czym jest ta technologia?

Innowacyjne technologie są wdrażane m.in. na terenie całej Unii Europejskiej. Jedną z takich technologii jest 5G, od niedawna wdrażane również na terenie Polski.

Czym jest technologia 5G i jakie stoją przed nią wymagania?

Tzw. technologia mobilna piątej generacji to nowy standard przesyłania danych w sieci komórkowej oparty o specjalnych, zwiększonych parametrach wydajnością. Technologia 5G ma na celu zastąpić dotychczas dominującą technologię 4G. Musi ona spełnić szereg wymogów:

  • Przepływność w przesyłaniu danych do urządzenia musi sięgać do 20 Gb/s;
  • Przesyłanie danych do siec powinno mieć przepływowość do 10 Gb/s;
  • Latencja powinna wynosić do 4 milisekund;
  • Docelowo powinno obsługiwać do 100 urządzeń na 1 m2;
  • Integracja sieci z systemem przewodowym i satelitarnym;
  • Tania w utrzymaniu infrastruktura;

Internet 5G – podstawowe informacje

Nowa technologia w założeniu ma zrewolucjonizować dostęp do Internetu, a osiągana prędkość powinna daleko przekraczać potrzeby indywidualnych osób. Szacuje się, że osiągana będzie prędkość od 10 do 100 Gb/s, co stanowi skok rewolucyjny, gdyż dotychczas obowiązująca sieć LTE, która stanowiła swego rodzaju rewolucję, miała przepustowość 300 Mb/s. Wydajność Internetu 5G ma nie być zależną od liczby użytkowników jednoczenie podłączonych do tej sieci.

5G – czym jest ta technologia?

Technologia 5G nie jest gratką tylko dla producentów telefonów komórkowych, ale i producentów urządzeń domowych takich jak sprzęt AGD i RTV.

W Polsce od 2017 roku obowiązuje podpisane porozumienie na rzecz Strategii 5G i łączy współpracę organów państwowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorców. Oficjalne wdrożenie tej technologii aktualnie trwa – zostało zaplanowane na lata 2020-2021.

5G a zdrowie

Sieć 5G będzie wymagała zagęszczenia infrastruktury obsługującej tę technologię. W związku z tym pojawiło się wiele głosów dotyczących szkodliwości tej technologii i fal radiowych, którymi się ona posługuje. Jednakże żadne badania naukowe nie potwierdziły szkodliwego wpływu tej technologii, lecz z pewnością naukowcy bacznie będą obserwować wpływ tej sieci na ludzi.