Enzymy paszowe w żywieniu tuczników

Żywienie trzody chlewnej bazuje na zbożach i innych surowcach roślinnych. Dodawane do mieszanek enzymy paszowe przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych. Przekłada się to na wydajniejsze żywienie tuczników, lepszą zdrowotność zwierząt i większą opłacalność hodowli.

Enzymy paszowe – dlaczego są potrzebne?

Enzymy odgrywają bardzo ważną rolę jeśli chodzi o żywienie tuczników. Przyczyniają się do podniesienia wartości pokarmowej paszy, pozytywnie wpływają na jej wykorzystanie oraz wchłanianie składników pokarmowych. Ich obecność w zadawanych mieszankach generuje redukcję fermentacji w jelitach oraz ograniczenie ilości substancji antyżywieniowych (antyodżywczych). To z kolei skutkuje ustabilizowaniem trawienia, a także zmniejszeniem liczby biegunek i upadków. Zmniejsza też emisję azotu do otoczenia. Obniżenie lepkości treści pokarmowej i rozkład włókna pokarmowego pozwalają natomiast na podniesienie przyswajalności energii.

Dodatki enzymatyczne w paszach – czym są?

Enzymy paszowe to białka, których zadaniem jest wsparcie reakcji biochemicznych, dostarczanie energii i zawiązków niezbędnych do budowy i prawidłowego funkcjonowania organizmów zwierząt. Przyspieszają one procesy trawienne i rozkład związków organicznych. Enzymy paszowe produkowane są przy udziale mikroorganizmów: bakterii, grzybów i drożdży.

Żywienie tuczników – kluczowe enzymy

Enzym odpowiedziany za poprawę dostępności fosforu, szybsze trawienie białek oraz lepsze wykorzystanie aminokwasów oraz innych makro i mikroelementów, w tym wapnia, cynku, magnezu, manganu, to fitaza. W żywieniu tuczników istotną funkcję pełni także ksylanaza czyli enzym, który rozkłada znajdujące się w pszenicy, pszenżycie i życie substancje ograniczające wchłanianie się białek. Beta-glukazana redukuje Beta-glukany znajdujące się w owsie i jęczmieniu, jak również hamuje rozwój bakterii w układzie pokarmowym. Stosowanie ksynalazy i β-glukanazy powoduje rozkład polisacharydów nieskrobiowych, skrobi opornej na trawienie, będącej składnikiem włókna pokarmowego, oraz ligniny.

Enzymy paszowe w żywieniu tuczników

Wpływ enzymów paszowych na hodowlę tuczników

Poprzez polepszenie przyswajalności składników pokarmowych przez enzymy paszowe możliwe jest osiąganie lepszych wyników produkcyjnych. Redukcja ilości niestrawionego pokarmu obecnego w kale poprawia warunki higieniczne w gospodarstwie.  Właściwe przygotowanie zbóż, w tym jakość samego surowca oraz poziom jego rozdrobnienia, i jednoczesne stosowanie trzech najważniejszych enzymów paszowych (ksylanaza, fitaza, glukazana), daje możliwość wysokiego wykorzystania surowców zbożowych i komponentów białkowych z zadawanych mieszanek. Przekłada się to bezpośrednio na dzienne przyrosty tuczników, poprawę zdrowotności i lepsze warunki higieniczne.

Skutki niedoborów enzymów

Zbyt mała ilość odpowiednich enzymów w paszy powodują obniżenie jakości żywienia tuczników. Niedobory przykładowo prowadzą do niemożności pełnego wykorzystania potencjału zwierząt. Częstym skutkiem jest także wydłużenie czasu tuczu, a więc wzrost kosztów produkcyjnych i spadek rentowności hodowli.