Polskie prawo firmowe

Pojęcie ,,prawo firmowe’’ nie jest uważane za pojęcie normatywne. Są to przede wszystkim przepisy, które obejmują między innymi: obieranie, rejestrację, używanie oraz rozporządzanie firmą. Wszystkie wyżej wymienione określenia widnieją w wielu aktach prawnych o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym. Wszelakie przepisy tworzące prawo firmowe stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, a także w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie o Krajowy Rejestr Sądowy.

Funkcje prawa firmowego

W orzecznictwie można wyróżnić przede wszystkim trzy główne funkcje firmy. Pierwszą funkcją jest indywidualizacja. Służy ona do identyfikacji danego przedsiębiorcy, dzięki czemu osoby trzecie są w stanie rozróżnić działające na rynku pracy podmioty, a także ich wszelkie formy prawne. Prawo firmowe związane jest w dużej mierze z funkcją reklamową. Każda firma, która chce zaistnieć na rynku pracy, posiada zadania reklamowe oraz marketingowe. Takie działania przede wszystkim odpowiadają za promocję przedsiębiorcy i jego działalności. Większość przedsiębiorców dąży do upowszechniania swojej firmy w kręgu osób trzecich. Trzecią i ostatnią funkcją prawa firmowego jest ochrona. Obecnie każda firm powinna posiadać znaczenie w zakresie ochrony konsumentów.

Polskie prawo firmowe

Zasady prawa firmowego

Zasad prawa firmowego jest wiele. Pierwszą z nich jest zasada prawdziwości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym żadna firma nie może wprowadzać w błąd, przede wszystkim jeśli chodzi o przedsiębiorstwo oraz przedmiotu jej działalności. Drugą ważną zasadą jest zasada wyłączności. Każda firma danego przedsiębiorcy winna w szczególny sposób się wyróżniać od innych firm przedsiębiorców, działających na tym samym rynku pracy. Kolejna zasada to zasada ciągłości. Zasada ta wykorzystuje możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z obecnej firmy, która jest przede wszystkim kontynuacją dobrej sławy, marki oraz jakości. Czwartą zasadą jest jawność firm, która jest obowiązkiem wpisu prowadzonej firmy do rejestru, który jest ogólnodostępny dla wszystkich. Kolejna zasada to zasada jedności firmy. Zasada ta określa fakt, że przedsiębiorca może działać tylko i wyłącznie pod jedną firmą.