Tłumaczenia konsekutywne – na czym polegają i jak wyglądają w praktyce?

Tłumaczenia konsekutywne, obok symultanicznych, są jednym z dwóch podstawowych rodzajów tłumaczeń ustnych. Ich istotą jest przekładanie wypowiedzi mówcy w blokach wypowiedzi – tłumacz przekłada jej treść w ustalonej przerwie między jedną jej częścią a drugą. Tłumaczenia konsekutywne wymagają od tłumacza znakomitej pamięci, doskonałej koncentracji, a często także umiejętności sporządzania na bieżąco notatek.

Tłumaczenia konsekutywne a symultaniczne – najważniejsze różnice

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne są dwoma podstawowymi rodzajami przekładów ustnych. Te pierwsze uznawane są za nieco łatwiejsze w realizacji, gdyż tłumacz ma chwilę czasu na przygotowanie w myślach przekładu wypowiedzi. Są jednak także mniej dokładne, gdyż tłumacz skupia się na przekazaniu głównego sensu treści przemowy prelegenta, lecz nie tłumaczy jej słowo w słowo.

Trudność tłumaczeń konsekutywnych związana jest głównie z koniecznością zapamiętania dużych ilości informacji oraz przekazania jej słuchaczom w poprawnej stylistycznie i gramatycznie formie w języku docelowym. Tłumacz specjalizujący się w przekładach konsekutywnych musi posiadać bardzo dobrą pamięć, być maksymalnie skoncentrowany na swojej pracy oraz umieć budować zgrabne i treściwe wypowiedzi.

Tłumaczenia konsekutywne – na czym polegają i jak wyglądają w praktyce?

Tłumaczenia symultaniczne są najczęściej realizowane w formie kabinowej, co oznacza, że tłumacz słyszy wypowiedź mówcy w słuchawkach i tłumaczy ją na bieżąco do mikrofonu, skąd treść tłumaczenia trafia do słuchaczy. Proces tłumaczenia odbywa się w locie, co pozwala skrócić czas trwania wystąpienia w porównaniu do wykorzystania tłumaczeń konsekutywnych. W związku z tym, tłumaczenia symultaniczne są często wykorzystywane podczas dużych wydarzeń takich, jak np. konferencje, webinaria, spotkania zarządów i wiele innych.

Tłumacz specjalizujący się w przekładach symultanicznych musi nie tylko biegle posługiwać się językiem źródłowym i docelowym, ale także być odporny na stres oraz posiadać umiejętność jednoczesnego słuchania i tłumaczenia wypowiedzi prelegenta.

Tłumaczenia konsekutywne w praktyce i ich zastosowanie

Ze względu na swoją specyfikę, tłumaczenia konsekutywne mają bardzo szerokie zastosowanie. Ten format przekładów ustnych najczęściej wykorzystywany jest podczas wydarzeń odbywających się w małych środowiskach, w których udział bierze ograniczona liczba osób. Tłumaczenia konsekutywne najczęściej pojawiają się np. podczas wywiadów z obcojęzycznymi osobistościami, prezentacji firmowych, spotkań o charakterze biznesowym, warsztatów, a także konsultacji medycznych. Najlepiej sprawdzają się bowiem w małych grupach osób, w których potrzebny jest przekład na jeden język obcy.

Do prawidłowego przeprowadzania tłumaczeń konsekutywnych nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt. Tłumacz w trakcie przygotowywania przekładu ustnego znajduje się zazwyczaj obok obcojęzycznego mówcy, uważnie słucha jego wypowiedzi i w ustalonej przerwie dokonuje jej tłumaczenia na wskazany język obcy zrozumiały dla odbiorców. Przydatnym narzędziem pracy tłumacza konsekutywnego jest notatnik, w którym podczas wypowiedzi prelegenta może robić notatki ułatwiające mu przekazanie jej treści słuchaczom.

Partnerem materiału jest Translation Street - profesjonalne tłumaczenia konsekutywne.