Język programowania - JavaScript

Czym jest JavaScript?

Jest to język programowania umożliwiający zapis na stronie internetowej zarówno takich treści, które będą mogły być edytowalne w zależności od potrzeb użytkownika, jak również i tych statycznych, nie podlegających edycji. Treści zmieniające się to przede wszystkim różnego rodzaju interaktywne mapy, filmy video, czy też animacje. JavaScript to język oprogramowania, dzięki któremu można kontrolować wszelkie treści multimedialne zamieszczone na stronie internetowej.

Jakie znaczenie dla działania stron internetowych ma JavaScript?

JavaScript jest trzecią warstwą standardowych technologii internetowych, i zaraz po HTML i CSS pozwala na zaczytanie wszelkich niezbędnych informacji na stronie. Warstwy te, poprzez fakt, iż nakładają się na siebie, umożliwiają zaczytanie się zarówno elementów statycznych jak i dynamicznych. Ładowanie stron internetowych wywołuje konieczność zaczytania wszystkich trzech warstw, zarówno HTML, CSS i JavyScript. Czynność tę można porównać do montowania poszczególnych elementów, aby stworzyć gotowy produkt. Ważne jest, aby czynności te wykonywane były w odpowiedniej kolejności, tak jak odbywa się to w fabryce. Jeśli którykolwiek z elementów jest zamontowany zbyt szybko, to trwałość konstrukcji może się nie utrzymać lub całkowicie zakończyć niepowodzeniem.

Język programowania - JavaScript

Tak też jest w języku programowania. JavaScript działa w oparciu o silnik JavaScriptu, co oznacza, że kod wypuszczony jest w odpowiednim momencie. Musi to nastąpić po załadowaniu się kodów HTML i CSS, w innym przypadku strona nie zostanie załadowana poprawnie, co zostanie wskazane dla użytkownika jako błąd odczytu.

Karty przeglądarki mają swoje osobne kody, wpływa to na bezpieczeństwo, gdyż w innym przypadku kody te mieszałyby się między sobą powodując przenoszenie danych z jednej karty, na drugą. W JavaScript kody są odczytywane od góry do dołu, po kolei, dlatego ważne jest, aby prawidłowo ułożyć kod. Strony internetowe, które pokazują zawsze tę samą treść, są określane mianem statycznych, te które dynamicznie aktualizują zawartość oparte są na kodach JavyScript.