Przedwstępne założenia jakościowe produktu – apqp

Zagadnienia jakości, jej kontrola, planowanie i kreowanie są od dawna źródłem rozważań wielu grup zawodowych, a także eksperckich na różnych szczeblach organizacji społecznej. System apqp, opracowany przez tak zwaną „Wielką trójkę” w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku w celu ujednolicenia wymagań jakościowych w branży samochodowej, stał się siłą przewodnią zmian spojrzenia na standardy gatunkowe wyrobów wszystkich podmiotów chcących zadbać o znaczenie marki na rynku.

Apqp krok po kroku

Proces wdrożeniowy nowego projektu obejmuje pięć głównych obszarów, które dzielą się na szczegółowo opracowane procedury. Zadania, na których skupia się apqp, to:

1. Wcześniejsze planowanie jakości, składające się z trzech części.

  • Opracowanie ram projektu – jasno sprecyzowany cel pozwala na konkretyzację efektów oraz realizacje w założeniach konkurencyjności kosztów wytworzenia. Najwięcej miejsca poświęca się tu na wytypowanie profilu konsumenta i sprecyzowanie jego oczekiwań, do czego wstępnym krokiem jest pełne zrozumienie potrzeb przyszłych użytkowników. Wczucie się w odpowiednią rolę jest kluczowym elementem spekulacji i wymaga niezwykle elastycznego podejścia do tematu ze strony wszystkich uczestników zespołu. Wszelkie założenia muszą być poddane bezwzględnej weryfikacji wszelkimi dostępnymi metodami.

  • Założenia apqp dotyczące produktu – to zadanie przeznaczone dla zespołu inżynierów. Opracowanie całościowej i rozstrzygającej analizy produktu pozwala na krystalizację wymagań technicznych. Wymagań, które są niezbędne do oceny projektu pod kątem jego wykonalności. Na tym etapie wynikają wszelkie usterki fizyczne wytworu. Jednym z elementów rozważań - na razie teoretycznych - jest założenie wielkości produkcji, ram kosztów i stosunku do marży, czyli opłacalności, a także ewentualny upgrade produktu do kolejnych wersji użytkowych realizowany według planu. Jeśli wszystkie teoretyczne punkty założeń dotyczących produktu zostaną rozpatrzone pozytywnie, można uważać projekt za w pełni wykonalny.

  • Sformułowanie struktury procesu powstawania dzieła – opisuje główne cechy systemu produkcyjnego. Firmy dysponują potencjałem finansowym, ludzkim i zapleczem sprzętowym, który będzie zaangażowany w różnym stopniu. Jeśli poprzednie punkty zostały skonstatowane pozytywnie, pozostaje dobranie wydajnego systemu produkcji gwarantującego pożądany efekt.

2. Funkcje walidacyjne przed oddaniem produktu – kontrola, przeprowadzana zwykle na próbnej serii produktu. Ma na celu weryfikację systemu kontroli jakości i cyrkulację faz procesowych, wciąż mając na uwadze wcześniejsze założenia oczekiwań użytkowników. Zespół ma za zadanie wykryć ewentualne luki w kontroli procesu i przedstawić propozycje procedur dodatkowych.

3. Uruchomienie – część produkcji zostaje oddana do użytku grupie docelowej.

4. Ocena – powinna być przeprowadzana okresowo w trakcie prac. Jednakże najcenniejsze informacje pochodzą od przedstawicieli grupy docelowej po pierwszej fazie użytkowania i one powinny mieć wpływ na ostateczny kształt poprawek.

5. Procedury naprawcze – na bazie relacji z poprzedniego etapu tworzy się procedury łatające niedostatki w spójności założonej metodyki.

Przedwstępne założenia jakościowe produktu – apqp