Kim jest komornik sądowy?

W przypadku stosunku zobowiązującego występują dwie strony: dłużnik i wierzyciel. Jeśli nie spłacimy swoich długów, musimy się liczyć z tym, że wierzyciel podejmie odpowiednie kroki. Wystąpi do sądu o uzyskanie tytułu wykonawczego. Skieruje się do kierownika, aby odzyskał należność. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Wtedy bezpośredni kontakt wierzyciela z dłużnikiem nie jest już konieczny. Od momentu osoba, która ma niespłacone zobowiązanie będzie kontaktował się z komornikiem.

 Kim jest komornik sądowy?

Jakie są obowiązki komornika sądowego?

Komornik jest odpowiedzialny za odzyskanie należności. W tym celu może stosować rozmaite środki przymusu, określone przez prawo. Dlatego warto się zorientować, jakie prawa i obowiązki ma komornik. Wtedy możemy korzystać z przysługujących nam praw. Lepiej zrozumiemy, jaką rolę odgrywa komornik w postępowaniu i dlaczego postępuje tak, a nie inaczej.

Analizując ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, możemy wyciągnąć wniosek, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Prowadzi działalność przy sądzie rejonowym. W toczących się sprawach cywilnych jest odpowiedzialny za wykonanie czynności egzekucyjnych. Ponadto do jego obowiązków należą czynności określone przez inne przepisy prawne. Profesjonalny komornik Warszawa Żoliborz wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych. Ponadto jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje też inne orzeczenia, określone przez inne przepisy.

Jakie jeszcze obowiązki ma komornik sądowy?

Przede wszystkim pamiętajmy, że komornik działa w imieniu państwa. Dlatego ma działać w granicach prawa i estetyki zawodowej. Działa też w imieniu wierzyciela. W związku z tym musi uwzględniać i szanować prawa zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W trakcie wykonywania czynności powinien kierować się najlepszą wolą, uczciwością i bezstronnością. Swoje obowiązki ma wykonywać rzetelnie i sprawnie. Na koniec pamiętajmy, że ma prawo i obowiązek wykorzystywać określone przez prawo środki przymusu.

 Kim jest komornik sądowy?

Kiedy trzeba się liczyć z wizytą komornika?

Jeśli przez długi czas nie spłacamy swojego zobowiązania, musimy się liczyć z wizytą komornika. Bardzo wiele sytuacji i zdarzeń może zakończyć się wkroczeniem komornika. Najczęściej musimy spotkać się z komornikiem, gdy nie spłacamy kredytu lub pożyczki, odziedziczyliśmy dług, nie regulujemy czynszu za mieszkanie, nie wywiązujemy się z obowiązków alimentacyjnych, nie spłacamy rat za zakupy lub poręczyliśmy dług.

Jeśli jednak na bieżąco regulujemy wszystkie zobowiązania i płatności, nie musimy się obawiać wizyty komornika.

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Pamiętajmy, że powód zadłużenia nie ma tutaj żadnego znaczenia. Przyczyn może być wiele, od zwykłej niechęci spłaty, świadomego ociągania się z regulowaniem płatności przez lekkomyślne podejście do kredytów i pożyczek po sytuacje losowe. Problemy finansowe mogą się pojawić, gdy nie otrzymamy punktualnie wynagrodzenia, sami mamy dłużników, zwolnienie z pracy lub nagła choroba.