Praca w chmurze a bezpieczeństwo firmowych danych

Praca w chmurze to bardzo popularne rozwiązanie, z którego coraz chętniej korzystają firmy i przedsiębiorcy. Daje ono możliwość synchronicznej pracy nad jednym projektem i wprowadzania zmian w jednym pliku jednocześnie przez kilka zaangażowanych w jego realizację osób. Wiele firm zastanawia się jednak, czy praca w chmurze jest bezpieczna i czy wszystkie umieszczone w niej pliki są odpowiednio chronione?

Dlaczego warto postawić na pracę w chmurze?

Praca w chmurze daje współczesnym przedsiębiorcom bardzo szerokie możliwości. Pozwala na wspólną pracę nad konkretnym projektem przez osoby znajdujące się w różnych, często bardzo od siebie oddalonych miejscach świata. Wszystkie pliki umieszczone są bowiem na zewnętrznym serwerze, a dostęp do nich można uzyskać z poziomu przeglądarki lub aplikacji zainstalowanej na dysku twardym komputera.

Ogromnym atutem pracy w chmurze jest jej synchroniczność. Pozwala ona na bezpośrednie zaangażowanie się w projekt kilku osób, które w czasie rzeczywistym mogą dokonywać modyfikacji poszczególnych plików i dokumentów. Zmiany przez nie dokonywane są od razu widoczne dla innych osób pracujących nad projektem, co ułatwia realizowanie zadań oraz poprawia komunikację między pracownikami. Ci mogą się bowiem porozumiewać poprzez umieszczanie w plikach własnych komentarzy i adnotacji.

Praca w chmurze jest także bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kadry kierowniczej firmy. Dzięki zgromadzeniu wszystkich plików w chmurze, managerowie mają bowiem możliwość stałego kontrolowania postępów pracowników oraz monitorowania pracy jednostek. Zaletą pracy w chmurze jest także oszczędność kosztów – pozwala ona zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na realizację konkretnego projektu i tym samym obniżyć koszt jego wykonania.

Praca w chmurze a bezpieczeństwo firmowych danych

Bezpieczeństwo danych w chmurze – czy praca w chmurze jest bezpieczna?

Pomimo licznych korzyści, jakie wiążą się z pracą w chmurze, nie każdy przedsiębiorca z niej korzysta. Wielu obawia się bowiem o bezpieczeństwo swoich danych i decyduje się na lepiej znane, klasyczne rozwiązania pomimo wyższych kosztów, jakie wiążą się z ich wykorzystywaniem. Warto mieć jednak świadomość, że bezpieczeństwo danych w chmurze jest dziś całkowicie realne.

Zapewniają je nowoczesne i sprawdzone metody, do których należy m. in. szyfrowanie danych. Wszystkie pliki przesyłane z urządzeń użytkowników do chmury są bowiem szyfrowane, co uniemożliwia ich przechwycenie oraz odczytanie przez osoby niepowołane. Podobna procedura obowiązuje także podczas przechowywania danych w chmurze – wszystkie pliki znajdują się w niej w formie szyfrowanej, co gwarantuje im ochronę także w razie wycieku danych.

W celu zapewnienia jeszcze wyższego bezpieczeństwa danych, pliki są nie tylko szyfrowane, ale także tworzone są kopie bezpieczeństwa najważniejszych z nich już w chwili ich zapisywania w chmurze. Oprogramowanie nie czeka bowiem z wykonaniem backupu do chwili, na którą został on zaplanowany, tylko od razu tworzy kopię bezpieczeństwa ważnych plików minimalizując tym samym ryzyko ich utraty oraz zwiększając bezpieczeństwo przechowywania danych w chmurze.

Artykuł przygotowany przy współpracy z serwisem DoubleCloud - bezpieczeństwo danych w chmurze.