Zarządzanie wspólnotą – na czym polega, z czego się składa?

Ogromne zapotrzebowane na nieruchomości mieszkalne sprawiło, że z roku na rok powstaje ich coraz więcej. W związku z tym, rośnie także zapotrzebowanie na usługi profesjonalnych firm, które specjalizują się w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi – wymagającym i złożonym zadaniu, które musi być realizowane na najwyższym poziomie, aby korzystanie z budynku było komfortowe, bezpieczne i zgodne z literą prawa. Na czym polega zarządzanie wspólnotą, co się na nie składa i komu warto je powierzyć – wszystko to wyjaśnimy poniżej!

Czym właściwie jest wspólnota mieszkaniowa? Czemu służy?

Pod pojęciem wspólnoty mieszkaniowej kryje się zrzeszenie właścicieli lokali znajdujących się w danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe mogą być zarówno małe (7 lub mniej lokali) i duże (więcej niż 7 lokali). Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych są uregulowane przepisami prawnymi – zawiera je ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny. Wspólnota mieszkaniowa to nie to samo, co spółdzielnia mieszkaniowa, mimo tego, że te dwa pojęcia są bardzo często ze sobą mylone lub utożsamiane – wspólnota nie posiada bowiem osobowości prawnej.

Głównym organem we wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarząd. Jest to organ kierujący sprawami wspólnoty oraz mający za zadanie reprezentować jej interesy na zewnątrz. Zarząd może liczyć sobie jedną osobę lub więcej członków. Mogą być nimi zarówno członkowie danej wspólnoty, czyli właściciele lokali znajdujących się na terenie obiektu lub osoby z zewnątrz, którym wspólnota zdecydowała się powierzyć obowiązki z tego tytułu.

Bardzo ważną osobą w każdej wspólnocie mieszkaniowej jest jej zarządca. Jego zadaniem jest zarządzanie wspólnotą, czyli sprawowanie nadzoru nad obiektem. Zarządzanie wspólnotą jest bardzo wymagającym zadaniem, które wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji z wielu różnych dziedzin. Nic więc dziwnego, że większość świadomych wspólnot mieszkaniowych decyduje się na powierzenie obowiązków wynikających z tego tytułu zewnętrznej firmie.

Zarządzanie wspólnotą – na czym polega, z czego się składa?

Profesjonalne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Zarządzanie wspólnotą polega na realizowaniu wszystkich bieżących spraw związanych z daną nieruchomością. W związku z tym, na zarządcy spoczywa szereg obowiązków. Należy do nich m. in. zawieranie umów z zewnętrznymi firmami świadczącymi swoje usługi na terenie nieruchomości, nadzór nad remontami i pracami konserwacyjnymi, organizowanie zebrań i ich prowadzenie, planowanie okresowych przeglądów technicznych, czuwanie nad pracami podwykonawców, prowadzenie finansów wspólnoty, reprezentowanie jej przed organami administracji państwowej i wiele innych czynności.

Jak widać, zarządzanie wspólnotą jest złożonym, czasochłonnym i bardzo angażującym przedsięwzięciem. Nic więc dziwnego, że wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na tzw. zarząd powierzony, czyli podpisanie umowy z zewnętrzną firmą, specjalizującą się właśnie w zarzadzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Jest to świetny wybór, gdyż gwarantuje realizację wszystkich usług składających się na zarządzanie wspólnotą na najwyższym poziomie.