Chów świń – jak karmić świnie rozpłodowe?

Trzoda chlewna przeznaczona do rozrodu powinna być utrzymywana w jak najlepszej kondycji. Jest to możliwe pod warunkiem stosowania paszy zbilansowanej pod względem dostarczanej energii, składników odżywczych i mineralnych, a także witamin. Jak dobierać dawki pokarmowe w zależności od wieku i fazy cyklu rozrodczego loch?

Dzienne zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze uwarunkowane jest od wieku świń oraz fazy cyklu rozrodczego. Aby uniknąć problemu niedożywienia lub też zatuczenia zwierząt, chów świń musi odbywać się w sposób świadomy i zaplanowany. Niekorzystnie na ich kondycję wpływa zarówno nadmiar energii i białka w zadawanym pokarmie, jak i ich niedobór. Wszystko to prowadzi do obniżenia potencjalnej wydajności.

Błędy popełniane przy karmieniu loch

Już na etapie odchowu możemy przygotować loszki do ich funkcji rozrodczych. W tym okresie nie zaleca się żywienia do woli, pomimo efektu, jakim jest szybkie tempo przyrostu. Karmienie do woli prowadzi do sytuacji, w której dzienne zapotrzebowanie na paszę staje się wyższe, niż określają to normy żywieniowe. W przypadku loszek celem nie jest uzyskanie szybkiego przyrostu, jak ma to miejsce w odniesieniu do tuczu, a dostarczenie zwierzętom niezbędnej ilości składników odżywczych do prawidłowego wzrostu. Błędem jest zatem stosowanie tych samych mieszanek (zawierających duże ilości białka i lizyny i cechujące się wysoką koncentracją energii), co w przypadku intensywnego chowu świń. Warto pamiętać również, że lochy zbyt szybko przybierające na wadze na etapie odchowu, pobierają mniejsze ilości pokarmu w okresie laktacji, co z kolei prowadzi do osłabienia produkcji mleka, a w konsekwencji do gorszej kondycji prosiąt.

Chów świń – właściwe żywienie loch

Optymalny dzienny przyrost loszek w okresie od narodzin do pokrycia powinien nieznacznie przekraczać 600 g. Pierwsze krycie może odbyć się, gdy locha waży minimum 135 kg. Na około 2 tygodnie (10-14 dni) przed planowanym pokryciem można rozpocząć bardziej zintensyfikowane karmienie dla pobudzenia owulacji (tzw. flushing). Poza podwyższoną dawką energii, białka, witamin i składników mineralnych, dobrze jest również podnieść podaż łatwo przyswajalnej skrobi oraz glukozy. Składniki te mają korzystny wpływ na funkcjonowanie układu rozrodczego, a także powodują pożądany wzrost insuliny.

Chów świń – jak karmić świnie rozpłodowe? 

Żywienie loch w okresie ciąży

Dawki pokarmowe dla loch w ciąży powinien być dostosowany do stanu fizjologicznego zwierzęcia, fazy cięży oraz kolejności miotu. W chowie świń rozpłodowych intensywność żywienia zwiększana jest w drugim etapie ciąży (od 91 do 105 dnia) i w zależności od kolejności miotu może wynieść od 1 do 2,4 MJ EM i od 10 do 25 g białka strawnego. Jest to równe od 2,8 do 3,2 kg mieszanki pełnoporcjowej. W trakcie ciąży kluczowe znaczenie ma dostarczanie lochom odpowiedniej ilości białka. Jego niedobór skutkuje problemami w czasie laktacji, ale także zmniejszoną liczebnością miotów i niższą masą urodzeniową prosiąt. Podaje się, że w czasie ciąży locha powinna przybrać od 30 do 40 kg, gdzie stworzone rezerwy nie powinny przekraczać 40%.