Barometr Zawodów, czyli o najbardziej atrakcyjnych profesjach w 2019 roku

Tworzony jest on raz do roku i przestawia rokowania najbardziej potrzebnych procesji w województwie pomorskim, jacy pracownicy są potrzebni pracodawcom w danym roku. Prognoza ta powtarzana jest już od czterech lat w każdym powiecie województwa pomorskiego. Jest ona wykonywana przez profesjonalistów wojewódzkiego rynku pracy.

Podział na etapy

W tej rachubie zawody dzielone są na trzy obszary. Pierwszy z nich to zawody deficytowe, to takie specjalności, w których jest deficyt pracowników. Kolejny obszar to nadwyżkowe, czyli takie, w których jest za dużo osób, a za mało ofert. Ostatnie to zawody zrównoważone, w których stosunek pracowników do potrzeb pracodawców jest wyrównany.

Barometr Zawodów, czyli o najbardziej atrakcyjnych profesjach w 2019 roku

Deficytowe profesje

Jak pokazał ostatni barometr, deficytowym zawodem okazały się z profesje z dziedziny budowlanej, transportu i spedycji, gastronomii i zakwaterowania, opieki społecznej i zdrowotnej. Największy brak pracowników w województwie pomorskim przypada na branżę budowlaną i okołobudowlaną. Przyczyną tego stanu rzeczy jest deficyt odpowiedniego przygotowania do pracy w budownictwie oraz brak chęci ze względu na uwarunkowania tej dyscypliny.

Drugim zawodem z dużym zapotrzebowaniem okazali się kierowcy, głównie samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników siodłowych. Brak ten tłumaczony jest faktem braku posiadania odpowiednich dokumentów, umożliwiających prowadzenie tych pojazdów.  Osoby często rezygnują także z powodu długich nieobecności w domu ze wzgląd na wymagane dłuższe ekspedycje oraz nieproporcjonalne wynagrodzenia. Brakuje także mechaników samochodowych, z powodu braku odpowiedniego przygotowania i niskich płac.

Niedobór stanowią także kucharze oraz pomoce kuchenne, ponieważ wiele osób po szkołach gastronomicznych nie chcą kontynuować pracy w wyuczonej specjalności. Podobnie jest z kelnerami i barmanami. Główną przyczyną ich braku jest brak znajomości języków obcych.

Kolejną deficytową branżą jest opieka zdrowotna i społeczna. Brakuje pielęgniarek do pracy, ze względu tego, że mało osób chce podjąć takie studia, ponieważ mają świadomość, że jest to trudna i odpowiedzialna praca. W tej branży braukuje też masażystów i fizjoterapeutów.

Braki są jeszcze wśród opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to bardzo wymagająca praca. Często opiekunowie wyjeżdżają za granicę, ze względu na perspektywę lepszych zarobków.

Nadwyżkowe zawody

Do tego obszaru w tym roku zakwalifikowano tylko trzy specjalności: ekonomistów, pedagogów, pracowników biur podróży i obsługi turystycznej. Mimo tego, że zostały one przyporządkowane do tej grupy to coraz bardziej zbliżają się do zawodów zrównoważonych.

Barometr ten jest przydatny w poszukiwaniu odpowiedniej pracy. Korzystają z niego uczniowie, samorządy, publiczne urzędy pracy oraz instytucje edukacyjne oraz Ci, którzy zamierzają zmienić lub podwyższyć kompetencje zawodowe.